Sit Right AB
Närsjövägen 36
SE-780 53 NÅS
Sweden
Tel: 0281-300 30
mail@sit-right.se

www.biotassu.com

Biotassu, vad är det?
Biotassu är en servicevänling tilt för gripar. Tilten finns både till stora och mindre maskinern, dessutom lätt att montera. Griptilten funktionerar med hjälp av basmaskinens hydraulik.
Biotassus fördelar
Med Biotassu underlättas arbetet, samt effektiviteten ökar i skogen. Skogsmaskinens prestanda höjs märkbart, vilket ger entreprenören både tids- och ekonomiska- inbesparingar.

Biotassu ökar ekonomin

Biotassu är en tilläggsutrustning, som är enkel att montera och demontera. Med Biotassu kan gripen tiltas upp, vilket betyder att utrymmet mellan trädena inte behöver vara mera än 1mx1m = 1m2. Normalt utan tilt krävs det ett utrymme på 1mx3m = 3m2. Detta gör att arbetet går snabbt och smidigt.

Med hjälp av Biotassu blir skaderisken på bestående träd betydligt mindre. Biotassu reducerar arbetstiden för lastning och lossning märkvärt, vilket ökar skotarens produktivitet mellan 10 och 15% i gallringar, på kalhyggen och i energiskogar. Biotassu reducerar slagstötar mot maskin och förare, vilket gör arbetet behagligare samt sparar maskinen. Tillika blir arbetet lättare och mjukare. Knippen jämnas ut med stockarnas egen massa genom att öppna gripen ngt. Behövs inga slag i gaveln mera. Dessutom förenklar Biotassun matningen av flistuggarn.

Biotassu används på skotare. Som basmaskin fungerar även skogstraktorer samt jordbrukstraktor med skogskran. Biotassu fungerar med basmaskinens hydraulik.